Kvalitet & MiljöVårt företag använder produkter som uppfyller EU:s miljökrav för inomhusfärg och lack.
 
Samtliga produkter är Svanenmärkta och allergitestade.
 
Vi tillämpar alltid en garantitid om två år räknat från slutbesiktning av utfört arbete.
 
Vi följer svensk lag och gällande kollektivavtal. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.
 
 
Printfabriken, Karlskrona