Vår kvalitetspolicyKvalitetspolicy Jörgen Wahlqvist Måleri i Karlskrona AB
(556758-0484)

Wahlqvist Måleri AB ska säkerställa att våra målningsuppdrag uppfyller kundens krav och förväntningar så att varje uppdrag blir en god referens.  

Detta åstadkommer vi genom att

·        Planera, genomföra och följa upp våra projekt så att vi lever upp till vad som står i anbud och underlag.  

·        Med erfarenhet, flexibilitet och tillgänglighet i nära samarbete med kunden skapa långsiktiga relationer med dessa.  

·        Ha ett bra samarbete med kunden där vi ger tydlig information om våra åtagande.  

·        Vid all kommunikation med uppdragsgivaren ha kompetent, engagerad och serviceinriktad personal som kontinuerligt vidareutbildas och tar ansvar för sina arbetsuppgifter.  

·        Ha ett bra samarbete med underentreprenörer och leverantörer samt ställa tydliga krav på dessa med avseende på kvalitet, produkt- och leveranssäkerhet.  

·        Följa utvecklingen inom branschen och verka för att vi lever upp till gällande myndighets- och bransch-krav.  

·        Ständigt förbättra alla delar i företaget genom att planera, styra och utvärdera våra processer mot ökad kundtillfredsställelse.  

     

  
 
Stena Line, Karlskrona