Vår kvalitetspolicyKvalitetspolicy Jörgen Wahlqvist Måleri i Karlskrona AB
(556758-0484)
 
Vi skall ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning för att säkerställa att verksamhetens kritiska framgångsfaktorer efterföljs.
 
Vi skall fortsätta utveckla ett konkret och effektivt kvalitetssystem och ständigt förbättra verksamheten mot ökad kundtillfredsställelse.
 
Vi skall vara tydliga i vår kommunikation både inom företaget och med vår omvärld. Det skall inte finnas några tvivel om VAD vårt uppdrag är, NÄR det skall utföras och HUR det bäst skall genomföras.
 
Vi skall arbeta aktivt för att våra samarbetspartners och leverantörer uppfyller våra krav inom såväl kvalitet som miljö. 
  
 
Stena Line, Karlskrona