Vår miljöpolicyMiljöpolicy Jörgen Wahlqvist Måleri i Karlskrona AB (556758-0484)
 
Vi ska i samverkan med beställare och leverantörer välja färger och annat material som förskönar och ger objektet lång hållbarhet med liten påverkan på miljö och hälsa under arbetet.
 
Vi ska skapa engagemang för miljöfrågorna hos alla medarbetare.
 
Vi ska arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan och vi skall sträva efter att kontinuerligt höja kunskapsnivån.
 
Vi ska följa lagar som gäller för miljöskydd.
 
Vi ska uppfylla kraven i Målaremästarnas miljöcertifiering.
 
Vi ska hushålla med resurser, vatten och energi.
 
Vi ska begränsa uppkomsten av avfall och tillse att avfall som kan återvinnas sorteras.
 
Vi ska sträva efter att minska utsläpp av lösningsmedel.
  
Printfabriken, Karlskrona